Orice sesizare referitoare la posibile încălcări ale normelor anticorupție poate fi trimisă la compliance@softrust.ro. Toate sesizările primite sunt investigate cu atenție și sunt luate măsuri în conformitate cu legislația națională aplicabilă și cu reglementările interne ale companiei.